ZÁRÓNYILATKOZAT

Mely létrejött a III. Csángó Oktatási Konferencián, Szovátán 2002. év november 10-én.

A jelen levő szervezetek és képviselőik a következőkben állapodtak meg a jövőbeni moldvai csángómagyar gyerekek oktatási kérdéseinek tekintetében:

  1. Szorgalmazzuk a Moldvában zajló iskolán kívüli oktatási program, a csíkszeredai Domokos Pál Péter Alapítvány és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium által működtetett továbbtanulási lehetőségeknek egy szervezési keretbe vonását; támogatásukat egyformán fontosnak tartjuk. Igyekszünk a román állam költségvetéséből megszerezhető támogatást is bevonni, azonban ahol ez nem lehetséges pályázati úton Magyarországról pótoljuk a költségeket.

  2. A kivételes esetektől eltekintve a VIII. osztály otthoni befejezte után küldjük a gyerekeket a különböző erdélyi líceumi és szakoktató iskolákba, miután sikeresen képességvizsgáztak saját iskolájukban és magyar nyelvű képességvizsgára is felkészítjük őket.

  3. A szervezeteink által támogatott kollégiumi helyeket (ingyenes szállás, étkezés, képzés) verseny által foglalhatják el a Moldvából érkező gyerekek. A tudatos kiválasztást, előkészítést az iskolán kívüli program tanárai végzik, magát a versenyt pedig az iskolán kívüli program tanárai közösen szervezik meg a Márton Áron Kollégium szakembereivel, a csíkszeredai magyartanárok segítségével. Ezeknek a helyeknek a számát évi 12 főben állapítjuk meg, azzal a megjegyzéssel, hogy a következő években, amennyiben bővül az iskolán kívüli oktatási program hálózata, nő az igény a továbbtanulásra, ezt a keretszámot mi is növeljük.

  4. Az iskolán kívüli program párhuzamosan fut az iskolába bekerült hivatalos magyar nyelvórákkal, törekedve arra, hogy minél több helyszínen minél magasabb létszámban tanuljanak a diákok magyar nyelvet anyanyelvként.

  5. Szorgalmazzuk a csíkszeredai Márton Áron Kollégium működésének biztosítását, anyagi támogatását vagy a Domokos Pál Péter Alapítvány tulajdonába történő átadását.

  6. Támogatjuk a Márton Áron Kollégiumban és az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban megfelelő nevelő személyzet, illetve szaktanárok alkalmazását akik a diákok szellemi fejlődését elősegíthetik plusz foglalkozások által (felzárkóztató programmal).

  7. A magyarul érettségizett diákokat igyekszünk a romániai magyar egyetemek felé is irányítani, a Balassi Bálint Intézet addig román nyelven tanuló érettségizett diákok számára is a meghatározott keretben több helyet biztosíthasson.

 

Aláírók:

NKÖM, Portik Piroska, osztályvezető

Szőcs Anna, referens

OM, Varga Attila

Csabainé Muzsnai Enikő

Balassi Bálint Intézet, Szalay Béla

HTMH, Hadnagy Miklós

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Lászlóffy Pál, elnök

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Hegyeli Attila

Csángómagyar Pedagógusok Testülete

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Bartha András, elnök

Bilibók Jenő, oktatási felelős

Szeret Klézse Alapítvány, Deáky András, oktatási felelős

Domokos Pál Péter Alapítvány, Borbáth Erzsébet, alelnök

RMDSZ, Nagy F. István, alelnök

Erdélyi Fiatalokért Alapítvány, Tőzsér József, elnök

Árpádházi Szent Erzsébet, Berszán Lajos, igazgató

Római Katolikus Gimnázium